Ga naar de inhoud

Succesvol veranderen

Versnellen van veranderingen met impact door het versterken van veranderkracht van organisaties en door het leiden van projecten en programma’s in complexe omgevingen.

Dat is wat ik doe en waar ik goed in ben.

Van ambitie naar resultaat

Grote (IT/IV) projecten betekenen vaak grote investeringen & risico’s. Niet veranderen en vernieuwen is echter geen optie. Het succesvol realiseren van transities, projecten en programma’s is een vak. Ik help uw doelstellingen & investeringen om te zetten in tastbare, blijvende en geaccepteerde resultaten. 

Samen formuleren wij de doelstellingen en ontwerpen we de aanpak van de verandering passend bij uw organisatie. Ik zorg voor voorspelbaarheid en in control zijn gedurende de uitvoering.

Afhankelijk van de omstandigheden hanteer ik Agile methoden of een meer klassieke aanpak zoals 3P of MSP. De aanpak is enkel een middel die ik situationeel adviseer en samen met u kies om het doel te bereiken.

Ik neem de maatregelen die nodig zijn om uw veranderinitiatief aan te sturen en op koers te houden.

Focus

Resultaatgedreven besturing & executie

Van ontwerp naar geïmplementeerde verandering, continue oog houdend voor “het waarom van dit alles”: het creëren van de beoogde uitkomsten & waarde voor klanten en stakeholders

Situationeel

Context- & omgevingsbewust

Door echt te luisteren en de aanpak & communicatie op maat te ontwerpen, creëer ik het draagvlak en vertrouwen dat onmisbaar is voor elke veranderopgave. 

Kracht

Versnelling door gedrevenheid

Met intrinsiek enthousiasme & optimisme aanjagen en versnellen van projecten en processen zonder daarmee afbreuk te doen aan kwaliteit of draagvlak.

Projecten & programma’s

Een succesvolle verandering begint met het scherp formuleren van het doel. Op basis hiervan en de omgevingscontext volgt het ontwerpen, inrichten en besturen van de veranderopgave. Iteratief worden resultaten opgeleverd om zo snel mogelijk waarde te realiseren en op basis van feedback van stakeholders & klanten bij te sturen. 

Portfoliobesturing & verandermanagement

Verandering vraagt om het vertalen van strategische doelen naar concrete activiteiten. Daarbij zijn het creëren van draagvlak en het stellen van de juiste prioriteiten cruciaal. Executiekracht als het aankomt op veranderen / change is onmisbaar.
Ik richt dit graag voor u in!

Coaching & quality assurance

Van MT’s en business managers wordt veel gevraagd bij het regievoeren over strategische veranderingen, dit naast de “day job”. Met een ervaren change-professional aan hun zijde weten opdrachtgevers zich gesterkt. Bij impactvolle programma’s en projecten betaalt coaching & quality assurance zicht altijd terug.